Publicerad 30 november 2022

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång

SKR ger varannat år ut Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång. Syftet är att belysa kommunernas aktivitet inom detaljplanerläggning med fokus på bostäder och tidsåtgången för detaljplanearbete.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång

Nya Öppna jämförelser för åren 2020–2021

Nu presenterar SKR för fjärde gången Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet, med uppgifter för åren 2020 och 2021. Studien belyser några valda delar av kommunernas aktivitet inom detaljplaneläggning med fokus på bostäder, och tidsåtgången för detaljplanearbete. Det är strategiska frågor där kommunerna kan dra nytta av ett kunskapsutbyte med varandra. Uppgifterna har också till syfte att bidra med fakta till den allmänna debatten avseende bostadsbyggande och planering i landet som helhet.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.