Publicerad 5 februari 2024

Utestängning från bostadsmarknaden, hemlöshet

För att vända utvecklingen med hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden krävs en rad åtgärder på nationell, regional och lokal nivå.

Samarbete mellan stat, kommun och marknadens aktörer är nödvändigt för att öka bostadsbyggandet, bygga bostäder som motsvarar den efterfrågan som finns och för att utnyttja befintligt bostadsbestånd på ett sätt som inkluderar alla människor.

SKR:s inriktning

SKR bevakar kommuner och regioners intressen genom att bedriva intressebevakning gentemot regering, riksdag och myndigheter samt deltar i statliga utredningar inom området. Medlemsstödet består bland annat av utbildningar, nätverk och erfarenhetsutbyte.

Bostad först – en beprövad modell

Bostad först är ett beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att arbeta med personer i långvarig hemlöshet, ofta med missbruks- och/eller psykiska problem.

Metodutveckling, bostad först

Boende för våldsutsatta

För den som utsätts för våld i nära relation kan en flytt vara enda sättet att skydda sig själv och sina barn. Samtidigt har våldsutsatta svårt på bostadsmarknaden, av skäl som ekonomisk utsatthet, bostadsbrist, höga krav för hyreskontrakt eller att säkerhetsläget kräver flytt till en annan kommun. SKR har tagit fram frågor och svar samt lärande exempel om kommuners möjligheter att stödja målgruppen.

Frågor och svar om boende för våldsutsatta

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.