Publicerad 3 februari 2022

Bostadsförsörjning, bostadspolitik

Det är brist på bostäder i de flesta kommuner i dag. SKR arbetar för att kommunerna ska få bättre möjligheter att erbjuda invånarna boenden som passar deras behov.

Kommunerna delar ansvaret för bostadsbyggandet och bostadsmarknaden med staten och bygg- och fastighetsbranschen. Det är till exempel kommunerna som bereder mark för företagen att bygga på, medan staten avgör spelreglerna genom lagstiftning och utformning av finansierings- och skattesystem.

Arbetar för att staten ska röja undan hinder

SKR företräder kommunernas intressen och arbetar för att regering, riksdag och statliga myndigheter ska röja undan hinder i arbetet med att ge alla invånare tillgång till ett bra och långsiktigt boende. Det måste bland annat bli enklare att bygga bostäder där många vill bo, byggandet behöver bli mer effektivt och de ekonomiska förutsättningarna behöver förbättras. Handläggningstiden för överklaganden av detaljplaner och bygglov behöver också kortas.

Upphandling av bra och prispressade bostäder

Mot bakgrund av bostadsbristen har SKR upphandlat ramavtal för flerbostadshus. Upphandlingen gör det enkelt för kommuner och kommunala bolag att köpa in bra bostäder till låga kostnader. Bostadshusen byggs snabbt och kan anpassas enligt beställarens behov.

Information om ramavtal, bostadshus

Publikationer

Informationsansvarig

  • Jan-Ove Östbrink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.