Publicerad 18 mars 2021

Utvärderingsprocessen, år 3

Under år 3 i behovsutredningsprocessen sker en utvärdering. Ansvarig nämnd utvärderar behovsutredningen vart tredje år.

Frågor att ställa sig är:

  • Placerade vi branscherna rätt i vår prioriteringsmatris och tillsynsplan? Vill vi förändra våra prioriteringar och tillsynsfrekvenser?
  • Ska vi justera taxan? Kan vi utgå från egna erfarenheter, inte endast SKR:s schabloner i taxan? Vilka förändringar vill vi göra i taxan?

Arbetet i den behovsstyrda taxan

Under år tre jobbar ni parallellt med att revidera taxan i taxeprocessen.

Revideringsprocessen i den behovsstyrda taxan, år 3

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.