Publicerad 18 mars 2021

Skattefinansierad tillsyn

Skattefinansierat arbete är inte möjligt att avgiftsfinansiera utan måste finansieras via anslag, det vill säga via skattemedel.

Kommunens skattefinansierade tillsyn är obligatorisk och kan omfatta arbete med sanktionsavgifter, åtalsanmälningar, ogrundade klagomål och uppföljningar samt riktad kontroll av fusk (livsmedel).

Kommunens skattefinansierade verksamhet omfattar remisser, planarbete hos miljöförvaltningen med mera. En del skattefinansierad verksamhet kan finansieras via annan lagstiftning, till exempel vid miljökontorets deltagande i planarbetet, så att miljökontorets kostnader läggs på den sökande via plan- och bygglagstiftningen.

Eftersom behovet ska bedömas behöver miljönämnden diskutera vad som går att avgiftsfinansiera och vad som bör skattefinansieras. Målsättningen är att så mycket tillsyn som möjligt ska avgiftsfinansieras. För den tillsyn där det inte är möjligt måste tillsynen skattefinansieras. Miljötillsynen innehåller ärenden som helt eller delvis är skattefinansierade. Det vanligaste är att vissa moment som till exempel upprättande av åtalsanmälan inte är möjligt att avgiftsfinansiera, medan själva tillsynen som lett fram till anmälan är avgiftsfinansierad.

Varje myndighet behöver ha bra rutiner för debitering och tidigt avgöra om exempelvis ett klagomål är ogrundat och hur timavgift ska debiteras. Om inte detta sker är risken att andelen skattefinansiering för tillsynen ökar i onödan. Om en myndighet har stor andel skattefinansierad tillsyn kommer detta att påverka kostnaderna.

Kartläggning av skattefinansierad tillsyn

Här synliggörs tillsynsbehovet av sådant som ska utföras, men som inte går att avgiftsfinansera med taxan. Här kan frågor som samverkan med PBL-frågor, livsmedelsfusk, viss klagomålshantering och inventeringar ligga.

Det är viktigt att kommunen har kontroll över den skattefinansierade tillsynens omfattning, eftersom den direkt påverkar möjligheten till en god avgiftsfinansiering.

Frågor ni kan ställa er vid kartläggning

  1. Lagstiftning: Vad styrs av lagkrav? Vad är frivilligt att utföra?
  2. Erfarenhet: Vilken erfarenhet har vi av tidsbehovet? Vad gör vi idag?
  3. Omvärldsbevakning: Vad finns att göra, som vi inte kan ta avgift för, och vad finns som vi är osäkra på om vi kan ta in avgift för? Hur prioriterat är skattefinansierad tillsyn för politiken?

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.