Publicerad 18 mars 2021

Planeringsmatris

SKR:s planeringsmatris används för att göra avvägningar mellan branschernas tillsynsbehov utifrån vad som är viktigast i kommunen. Här finns politiskt utrymme att göra vissa prioriteringar i tillsynen.

Högt tillsynsbehov

Detta kallas årlig återkommande tillsyn.

Tillsynsfrekvensen: minst en gång varje år.

Typ av tillsyn: all styrd tillsyn (A, B, IUV, C och H), samt all annan tillsyn som man utför årligen för att nå önskad effekt med tillsynen.

Normalt tillsynsbehov

Detta kallas återkommande tillsyn.

Tillsynsfrekvensen: Varje till vartannnat år

Typ av tillsyn: Merparten av lokalt prioriterade tillsynsobjekt/branscher, till exempel stor del av den behovsprioriterade tillsynen (U och UH) och mycket händelstyrd tillsyn.

Lågt tillsynsbehov

Detta är också återkommande tillsyn.

Tillsynsfrekvens: Vartannat till vart tredje år

Typ av tillsyn: Branscher och objekt med projektinriktad tillsyn var tredje år, till exempel nationella tillsynsprojekt, mycket behovsprioriterad tillsyn (U och UH) och viss händelsestyrd tillsyn.

Sporadiskt tillsynsbehov

Denna kategori har inte återkommande tillsyn.

Tillsynsfrekvens: Mer sällan än vart tredje år.

Typ av tillsyn: Branscher som kommunen inte har mycket kunskap om, eller branscher där tillsynen passar att bedriva i projektform, samt klagomål.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.