Publicerad 16 maj 2022

Taxebilaga 2 och 3

Taxebilaga 2 gäller för fasta årliga avgifter och taxebilaga 3 för timavgifter.

Taxebilagor 2 och 3

I excelfilen som skapar taxebilaga 2 och 3 anger kommunen det samlade tillsynsbehovet per bransch, och tillsynsavgiften blir fastställd.

Förändringar taxebilaga 2 och 3

Förändringlogg, taxebilaga 2 och 3

Taxebilaga 2 och 3 har uppgraderats till version 5.0 under våren 2022. I förändringsloggen hittar du en beskrivning över de revideringar och förändringar som gjorts.

Taxebilaga 2

I bilaga 2 skapar kommunen sin taxa för branscher med årligt tillsynsbehov och fasta årliga avgifter. Här sker förskottsbetalning. Kommunens behovsutredning är ett viktigt underlag för att fylla i excelbladet och skapa taxebilaga 2.

Taxebilaga 3 - timavgifter

Bilaga 3 skapas genom att fylla i tillsynsbehov för branscher på U- och UH-nivå i excelbladet. För verksamheter i bilaga 3 sker efterskottsbetalning, det vill säga timavgift. Kommunens behovsutredning är ett viktigt underlag för att fylla i excelbladet för bilaga 3.

Lika struktur för miljö- och hälsoskyddsbranscher

Den behovsstyrda taxemodellen fastställer det samlade tillsynsbehovet på branschnivå. Branschnivåerna är A-, B-, C-, H-, U- och UH-nivå.

Branscher på A- och B-nivå samt för IUV (industriutsläppsverksamheter) följer indelningen och strukturen som finns i bilagan till förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn (FAPT). För branscher på C-nivå följs strukturen som finns i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Branscher på H- och UH-nivå har skapats för hälsoskyddsverksamheter (skapat av SKR).

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH) får beteckningen H. Varje punkt i § 38 FMH bildar varsin H-bransch. Ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (enligt 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH) får beteckningen UH. Varje punkt i § 45 FMH bildar varsin UH-bransch.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.