Publicerad 18 mars 2021

Juridiska förutsättningar

Här redogörs för olika juridiska förutsättningar att ta betalt för tillsynen enligt SKR:s nya underlag för taxa enligt miljöbalken.

Följande avsnitt ger en djupare kunskap och förståelse för juridiken kring avgiftsutttag i miljöbalken.

Grunder för kommunal taxa inom miljöbalkens område

Grunder för kommunal taxa enligt miljöbalkens område

Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får kommunen ta ut avgifter om det är särskilt föreskrivet. Sådant bemyndigande finns t.ex. i 27 kap. 1 § miljöbalken. Där föreskrivs bl.a. att kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för en kommunal myndighets verksamhet med prövning, tillsyn och viss kontroll enligt EU:s regelverk i marknadskontrollförordningen och kontrollförordningen.

Grundläggande regler för avgifterna finns både i kommunallagen och i miljöbalken.

Avgiftsfinansiering av prövning och tillsyn

Avgiftsfinansiering av prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Möjligheterna för kommunen att ta ut avgift enligt miljöbalken gäller prövning och tillsyn enligt balken med tillhörande förordningar och föreskrifter. Sedan den 1 augusti 2020 är det även möjligt att avgiftsfinansiera kontroll och annan offentlig verksamhet enligt vissa EU-förordningar med avgifter. Av särskild betydelse för tillsynsansvaret är miljötillsynsförordningen (2011:13).

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.