Publicerad 13 juni 2023

Livsmedel

Här har SKR samlat material som berör taxa för kommunal livsmedelskontroll. Materialet är ett stöd för den nämnd som ansvarar för livsmedelskontrollen.

SKR har uppdaterat underlag och vägledning utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning som gjordes i april 2021 efter att EU:s nya kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Då infördes bland annat det nya begreppet annan offentlig verksamhet i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk.

Underlaget innehåller flera nyheter jämfört med 2019 års underlag, till exempel möjliggörs för en succesiv övergång till efterhandsdebitering och helt nya avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-ärenden har införts.

Vägledning för taxesättning inom livsmedelskontrollen

SKR har tagit fram en webbrapport ”Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen”, som är en vägledande rapport som bland annat innehåller en bakgrund om rättsliga utgångspunkter, information om överväganden som SKR gjort och beskriver administrativa rutiner.

Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen, webbrapport

Vanliga frågor och svar om livsmedelstaxa

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om bland annat efterhandsdebitering och beräkning av timavgiften.

FAQ livsmedelstaxa

Taxebestämmelser

Taxebestämmelser antas av kommunfullmäktige och ligger till grund för enskilda beslut om avgifter i enlighet med livsmedelslagstiftningen.

SKR har uppdaterat mallen samt förklarat vilka förändringar som har gjorts i underlaget.

Taxebestämmelser

Förändringar sedan 2019

Beräkningsmall

SKR har tagit fram en ny mall som kommuner kan använda för att räkna ut sin timavgift för livsmedelskontroll.

Beräkningsmall för livsmedelskontroll (Excel) Excel, 142 kB.

SKR har också tagit fram en guide för hur mallen ska användas. Det är viktigt att ni läser igenom guiden innan ni använder mallen.

Guide till SKR:s mall för beräkning av timavgift för kommunal livsmedelskontroll (PDF) Pdf, 356 kB.

Informationsansvarig

  • Oskar Wikstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.