Publicerad 6 december 2023

Miljömål

Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för hållbar utveckling där en utgångspunkt är helhetssyn och helhetstänkande. Kommunerna har ett stort engagemang i arbetet med miljömålen.

Miljöarbetet och Agenda 2030

Kommuner och regioner har ett stort engagemang i arbetet med miljömålen. Nära hälften använder Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling. Agenda 2030 upplevs som ett stöd för att samlat kommunicera de tre dimensionerna, den sociala, den miljömässiga- och den ekonomiska, av hållbarhetsarbetet.

SKR:s arbete med Agenda 2030

Stora förväntningar på kommuner och regioner

Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling.

Naturvårdsverket presenterar återkommande fördjupad utvärdering och årlig uppföljning på sidan Sveriges miljömål.

Sveriges Miljömål, Naturvårdsverket

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023, Naturvårdsverket

Fler nyckeltal för miljö och klimat i Kolada

Nyckeltal för miljö och klimat, Kolada

För att komma till sidan Miljö och klimat behöver du välja en kommun i länken ovan.

Nu finns en särskild sida för miljö och klimat i Kolada med fler nyckeltal som är framtagna av SKR tillsammans med främjandet av kommunala analyser (RKA), Naturvårdsverket och Länsstyrelsernas Regional utveckling och samverkan i miljömålssystement (RUS).

Kolada är en webbtjänst där man kan följa kommunernas och regioners verksamheter från år till år. Med över 5 000 nyckeltal finns underlag för analyser och jämförelser inom olika områden.

Hållbar upphandling

Offentlig upphandling står för omkring en femtedel av Sveriges totala BNP. Med sin köpkraft har därmed kommuner, landsting och regioner en verklig möjlighet att påverka i hållbar riktning.

SKR:s arbete med hållbar upphandling

Upphandlingsmyndighetens verktyg Miljöspendanalys

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt verktyg om klimatpåverkan från offentliga inköp i kommuner.

Miljöspendanalys, Upphandlingsmyndigheten

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare
  • Per Tholander
    Handläggare
  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.