Publicerad 20 oktober 2022

Vattenbrist

SKR samlar här råd till kommuner om hur de kan förebygga vattenbrist på kort och lång sikt.

Vattenförsörjningsplaner

Kommunala vattenförsörjningsplaner och VA-planer är redskap för kommuner att långsiktigt planera sin försörjning av vatten och avlopp. Länsstyrelserna tar i sin tur fram regionala vattenförsörjningsplaner som innehåller underlag till kommunerna.

Kommunala och regionala vattenförsörjningsplaner

Förberedelser, inför kris vid vattenbrist

Kommuner måste förbereda sig på kriser i sin försörjning av vatten. Det handlar bland annat om att göra en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och att överväga prioriteringar vid vattenbrist.

Information om RSA:s, prioriteringar och nödvatten

Vattendomar

Kommuner behöver, i god tid innan sommarperioder, se över hur mycket vatten man har tillstånd att ta ut från sina vattentäkter. Tillstånden kallas vattendomar.

All större vattentäkter ska ha vattendomar

Bevakning av grundvattennivåer

SGU och SMHI har utvecklat tjänsten Risk för vattenbrist. Kommuner kan använda tjänsten för att få en nulägesbild av sina grundvattennivåer och en bedömning av utvecklingen de närmsta månaderna.

Risk för vattenbrist, SMHI

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.