Publicerad 16 november 2022

Beskrivning av förändringar i taxebilaga 2 och 3

Här kan du se vilka förändringar som gjorts i taxebilaga 2 och 3.

Förändringar taxebilaga 2 och 3

Radnummer
(Version 21-11-30)

Verksamhets­kod

MPF

Bransch eller verksamhet

Ändring

11

-

-

Övr. jordbruks- och trädgårdsföretag

Lagt till ny bransch m.a.a. tillsynsbehov (växthus mm)

38

11.20

4 kap 9 §

Råpetroleum, naturgas och kol

Tillsynsbehov och timmar rättade till 6 för överensstämmelse med FAPT.

67

Verksamhet, rubrik
Beskrivning, rubrik

5 kap

Livsmedel och foder av animaliska råvaror

”och foder” tillagt i rubrikerna.

68–73

Verksamhet

5 kap

Livsmedel och foder av animaliska råvaror

”och foder” tillagt i kolumnen verksamhet.

68–71

Beskrivning

5 kap 4 och 5 §§

Livsmedel och foder av animaliska råvaror

Uppdaterad text i kolumn Beskrivning för överensstämmelse med FAPT.

72

15.65 C

5 kap 6 a §

Livsmedel och foder av animaliska råvaror

Ny verksamhet tillagd för överensstämmelse med MPF. Rad 72 blir rad 73 osv; Ny radnumrering härifrån och framåt i taxebilagan.

77

Verksamhet, rubrik
Beskrivning, rubrik

5 kap

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror

”och foder” tillagt i rubrikerna.

78-84

Verksamhet

5 kap

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror

”och foder” tillagt i kolumnen verksamhet.

83

15.115 C

5 kap 10 a §

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror

Ny verksamhet tillagd för överensstämmelse med MPF.

88

Verksamhet, rubrik
Beskrivning, rubrik

5 kap

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror

”och foder” tillagt i rubrikerna.

89-94

Verksamhet, rubrik
Beskrivning, rubrik

5 kap

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror

”och foder” tillagt i rubrikerna.

89-91Livsmedel och foder av kombinerade råvaror

Uppdaterad text i kolumn Beskrivning för överensstämmelse med FAPT.

93

15.155 C

5 kap 14 a §

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror

Ny verksamhet tillagd för överensstämmelse med MPF.

96

15.170-i

5 kap 15 §

Mjölkprodukter

-i (i verksamhetskoden) var rött, har ändrat textfärg till svart.

102

15.185-i och 15.190

5 kap 17 eller 18 §

Annan livsmedels-tillverkning

I beskrivningen har en felaktig trea ”mitt i texten” tagits bort.

-

15.330-i

5 kap 29 §


Rad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT.

-

15.350-i

5 kap 30 §


Rad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT.

-

15.370-i

5 kap 31 §


Rad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT.

-

15.340 C

5 kap 30 §


Rad borttagen för överensstämmelse med MPF. Jmf rad 72 och 5 kap 6 a § ovan.

-

15.360 C

5 kap 32 §


Rad borttagen för överensstämmelse med MPF. Jmf rad 83 och 5 kap 10 a § ovan.

-

UU-nivån är borttagen för att C-nivån 15.360 är borttagen.

-

Verksamhet, rubrik
Beskrivning, rubrik


Foder av kombinerade råvaror

Rubrikrad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT.

-

15.380 C

5 kap 34 §


Rad borttagen för överensstämmelse med MPF. Jmf rad 93, 5 kap 14 a § ovan.

-

Verksamhet, rubrik
Beskrivning, rubrik


Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

Rubrikrad borttagen för överensstämmelse med MPF och FAPT.

127-128

18.20

7 kap 2 §

Päls, skinn och läder

Tillsynsbehov och timmar samt text i beskrivning, punkt 2 och 3, rättade för överensstämmelse med FAPT. Tidigare 90 timmar i punkt 2 ska vara 30 timmar och tidigare 90 timmar i punkt 3 ska vara 23 timmar.

176-177

23.30-i

11 kap 7 §

Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle

Punkten 2 i kod 23.30-i som finns i FAPT saknades i Bilaga 2. Har lagts till som ny rad 177 och punkt 1 har lagts till för rad 176 tillsammans med produktionsstorlek.

182

24.01-i, 24.02-i, 24.03-i, 24.04-i, 24.05-i, 24.06-i, 24.07-i, 24.08-i, 24.09-i, 24.10-i, 24.11-i, 24.12-i, 24.13-i, 24.14-i, 24.15-i, 24.16-i, 24.17-i, 24.18-i, 24.19-i, 24.20-i, 24.21-i och 24.22-i

12 kap 1-22 §§

Organiska kemikalier

Tillsynsbehovet rättat, ändrat från 137 timmar till 90 timmar för att överensstämma med FAPT.

185

24.23-i

12 kap 23 §

Oorganiska kemikalier

Tillsynsbehovet rättat, ändrat från 227 timmar till 184 timmar för att överensstämma med FAPT.

193

24.35-i och 24.36-i

12 kap 35 och 36 §§

Växtskyddsmedel och biocider

Punkten 1. Rättad. Produktionsvolymen ändrad till mer än 1000 ton.

197

24.38-i och 24.39-i

12 kap 38 och 39 §§

Läkemedel

Punkten 1. Rättad. Produktionsvolymen ändrad till mer än 1000 ton.

Nuvarande taxa rad 396

U, under koden 35.10


Gas- och oljeplattformar

Raden 396 med U-verksamhet är borttagen. Det kan inte finnas någon U-verksamhet under koden 35.10 (A) då det saknas nedre gräns storleksmässigt. Alla gas- och oljeplattformar är A-verksamhet i MPF.

Nuvarande taxa rad 460 0ch 461

U. Saknas kod för A-, B- och C-verksamhet


Annan trafikinfrastruktur

Rubrikraden ”Annan trafikinfrastruktur” är borttagen, detsamma gäller raden med U-verksamhet. Detta eftersom det står om verksamheter under anmälningspliktig nivå och anmälnings- respektive tillståndspliktig nivå saknas för ”annan trafikinfrastruktur” i MPF, FAPT och taxebilaga 2.
Vill en kommun ändå ha med verksamhet som rör annan trafikinfrastruktur i taxan kan rad 617 användas ”Övriga miljöfarliga verksamheter”

465

63.30

24 kap 3 §

Flygplatser

Punkten 1 är ändrad för överensstämmelse med FAPT från 137 timmar till 226 timmar.

467

63.30

24 kap 3 §

Flygplatser

Punkten 3 är ändrad för överensstämmelse med FAPT från 137 timmar till 64 timmar.

468

63.30

24 kap 3 §

Flygplatser

Punkten 4 är ändrad för överensstämmelse med FAPT från 137 timmar till 30 timmar.

490-604Avfall

Större ändringar i taxebilagan:
Rubrikerna och raderna är omflyttade inom avfallskapitlet så att de kommer i samma ordning som i MPF och FAPT.

524

90.161

29 kap 30 §

Biologisk behandling

Det bör för tydlighetens skull anges en övre gräns för tillförd avfallsmängd om 25 000 ton i verksamhetsbeskrivningen. Är det mer än 25 000 ton är verksamheten tillståndspliktig enligt 29 kap 66 §. Övre gräns finns i kod 90.161 i MPF, men inte i FAPT eller taxebilaga 2.

601-602

90.440

29 kap 71 §

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

I punkten 2 och 3 har tillsynsbehovet och timmar rättats. Från 137 till 64 respektive 30 timmar.

604

90.450

29 kap 72 §

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

I punkten 2 har tillsynsbehovet rättats. Från 30 till 13 timmar.

619-621

38 § FMH, punkt 1

38 § FMH, punkt 1


”eller annan smitta” tillagt för överensstämmelse med nytt innehåll i 38 § FMH punkt 1

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.