Publicerad 1 februari 2024

Ta del av kommunala erfarenheter av klimatarbete i stora samhällsbyggnadsprojekt

SKR har tagit fram en rapport om minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar baserad på erfarenheter från sex kommuner som alla tagit sig an stora samhällsbyggnadsprojekt. Rapporten är tänkt som ett tillskott till den diskussion och planeringsaktivitet som sker lokalt kring hur klimatfrågan praktiskt kan hanteras i stadsbyggnadssammanhang.

Läs rapporten Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar

För att nå Sveriges långsiktiga klimatmål krävs en stor omställning, en omställning som inte minst aktualiseras i stadsbyggnadssammanhang. Klimataspekter behöver hanteras både genom att vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan och genom åtgärder för att anpassa samhället till ett klimat i förändring. Studien visar att kommuner spelar en viktig roll i omställningen. Genom åtgärder, strategier och metoder i stadsutvecklingsprojekt bidrar kommuner till klimatsmarta lösningar. Samtidigt är arbetet ytterst komplext och svårhanterligt och kommuner står inför stora utmaningar.

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.