Publicerad 15 mars 2021

Nedskräpning

Nedskräpning skadar miljön och skapar otrygghet. Många kommuner arbetar aktivt för att minska skräpet på offentliga platser. Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket ger stöd i arbetet.

2015 deltog 283 kommuner i skräpplockardagarna och mer än 800 000 deltagare i stiftelsen Håll Sverige Rent:s kampanj Skräpplockardagarna. Naturvårdsverket har tagit fram vägledning för kommunernas arbete mot nedskräpning.

Kommunernas ansvar

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned. Trots det hamnar ändå en hel del skräp på fel ställe. Kommunen ansvarar enligt gaturenhållningslagen för städning på gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan och som kommunen är huvudman för. Städningen innebär betydande kostnader för kommunerna.

Med skräp menar vi både mindre föremål som glas, papper, engångsgrillar, fimpar, och större föremål som byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.

Stöd och vägledning via Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent erbjuder kommunerna möjligheten att bli Håll Sverige Rent-kommun. Medlemskapet innebär bland annat stöd i det strategiska och praktiska arbetet mot nedskräpning, fritt kampanjmaterial i samband med kampanjer som Skräpplockardagarna och information om nya verktyg mot nedskräpning och annat aktuellt inom området.

Kommuner mot nedskräpning, Håll Sverige Rent

Informationsansvarig

  • Charlotte Löfgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.