Publicerad 3 oktober 2022

Fastighetsförvaltning

Organisation, styrning och ägande av fastighetsverksamheten skiljer sig åt mellan kommuner och mellan regioner. Men många frågor är likadana, exempelvis hur fastighetsdriften ska utföras och hur man bäst kommunicerar med sina kärnverksamheter och externa hyresgäster.

SKR ordnar branschdagar, workshops och kurser för att inspirera och ge kunskap åt alla som har intresse för organisations- och ledningsfrågor inom kommunal fastighets- och lokalförsörjningsverksamhet. I SKR:s skrifter, rapporter och handböcker hittar du råd, rekommendationer, strategier och forskningsresultat i frågor som rör fastighetsförvaltning.

Juridisk service

SKR erbjuder juridisk service till förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner samt i kommun- och regionsägda företag. Servicen omfattar allt från utbildning om nyheter i lagstiftningen till att utföra uppdrag för enskilda organisationer.

SKR, juridisk service

Nätverk för nationellt arbete

SKR deltar också i AFF – Forum för förvaltning och service, som är en förening för verksamma inom fastighetsägande, fastighetsförvaltning och Facility Management.

AFF Forum

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.