Publicerad 11 april 2023

Lokalresursplanering

Verksamheters behov av lokaler inom kommuner och regioner varierar. Därför behöver utbudet anpassas efter behovet. Detta görs med kontinuerlig lokalresurs- och lokalbehovsplanering.

Kommunens utbud av lokaler bör anpassas till efterfrågan. Ibland kan det handla om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler eller att minska risken för att stå utan nödvändiga lokaler. Lokalresursplanering innebär strategisk planering av organisationens ägda eller inhyrda fastigheter. Lokalresursplanering innebär också att lokalerna förvaltas och underhålls på ett effektivt sätt. Lokalbehovsplanering är lika med den strategiska planering som kärnverksamheterna gör av sin verksamhet och sitt lokalbehov.

Äga eller hyra verksamhetslokaler?

Ska kommunen eller regionen äga alla sina verksamhetslokaler och särskilda boenden, eller ska delar av verksamheternas behov av fysiska miljöer hyras in? SKR:s FoU-fond har finansierat arbetet med att ta fram skriften ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” och vägledningen ”Gäller LOU vid hyra av lokal?” för att utgöra ett diskussionsunderlag inom kommuner och regioner inför ställningstaganden och eventuella framtagande av policys för organisationens lokalförsörjning.

Äga eller hyra verksamhetslokaler (2019)

Gäller LOU vid hyra av lokal? (2022)

Inte dyrare att bygga vackert

En vanlig uppfattning är det kostar extra att bygga vackert. Men flera exempel på genomförda projekt visar att medvetna kvalitetssatsningar kan ge många mervärden.

Bygga vackert

Detta gör SKR

SKR producerar skrifter, rapporter och handböcker med råd, rekommendationer, strategier och forskningsresultat i frågor som rör lokalresursplanering.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Informationsansvarig

  • Fredrik Johansson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.