Publicerad 10 oktober 2022

Aktuella FoU-projekt

SKR:s utvecklingsarbete på fastighetsområdet finansieras av tre fonder. Här är en sammanställning av aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt gällande fastighetsfrågor.

De tre fonderna för forskning och utveckling finansierar utvecklingsprojekt och vissa forskningsprojekt, där målsättningen är att ge kunskap, inspiration och möjlighet till utbyte av erfarenheter. Resultat från FoU-projekten återfinns på Offentliga fastigheters webbplats.

Resultat från genomförda FoU-projekt

Respektive fonds styrelse tar beslut om vilka projekt som ska genomföras.

Merparten av arbetet bedrivs i projektform tillsammans med medlemmarna. Kunskapen från projekten presenteras ofta i en skrift, under en konferens eller i form av utbildning. På så sätt blir kunskapen användbar i praktiken.

Sammanställning av FoU-fondernas projekt

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor – Kommunfonden

COVID-19 och utformningen av kommunala vård- och omsorgslokaler

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Upphandling av utredare

Fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Skriftproduktion

Fler kommuner som medlemmar i FoU-fonden

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbete pågår

Forskningsstudie om lärmiljöer (grundskolor)

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Skriftproduktion

Högskolan i Gävle: Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, delstudie 2

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Stöd för implementering av effektivare granskningsprocess

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Skriftproduktion

Stödmaterial för krav på digitala leveranser - pilot

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Skriftproduktion

FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor – Fastighetsrådet

Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Förstudie om byggkostnader i regionerna

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbetet pågår

Gemensamma definitioner och processer på vårdbyggnadsområdet

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Implementeringsstöd till Den robusta sjukhusbyggnaden

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbetet pågår

Nyckeltalsnätverk fastighetsnyckeltal

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Löpande arbete

Planera för Nära Vårds lokalförsörjning

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Upphandling av Utredare

Regionernas kunskapsnav – återfinns på

www.offentligafastigheter.se

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbetet pågår

Säkerhet och trygghet i sjukhuslokaler

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Skriftproduktion

Samarbetet Offentliga fastigheter

Metodik klimatpåverkan i ombyggnadsprojekt

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbetet pågår

Trygga och säkra informationsmiljöer – ur ett fastighetsperspektiv

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Projektarbete pågår

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR