Publicerad 24 mars 2021

Näringsliv, företagsklimat inom besöksnäring

Besöksnäringens företag har ofta många olika kontakter med framförallt kommunen. De möter kommunen som myndighet, främjare, kund, leverantör, utbildare och samarbetspartner.

Hur företag, oavsett bransch, upplever alla dessa kontakter påverkar också hur företaget upplever det lokala företagsklimatet. Ett bra företagsklimat gör det enklare och mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag på en plats. Kommuner och regioner kan på många olika sätt påverka det lokala och regionala företagsklimatet.

SKL har under sedan 2010 genom olika aktiviteter varit ett stöd för kommuner som vill utveckla sina kontakter med det lokala näringslivet. Fokus har legat på de myndighetskontakter som företagen måste ha med kommunen. Hur myndighetskontakterna upplevs av företagen är viktiga för hur tilliten kan utvecklas mellan företag och kommunorganisation och företagens vilja och möjligheter att utvecklas på platsen.

Servicemätningar och utbildningar

Genom servicemätningen Insikt och den årliga Öppen jämförelse företagsklimat kan kommuner mäta företagens kundnöjdhet i deras myndighetskontakter. Förenkla – helt enkelt är en utbildning som samlar en kommun i deras ambitioner att utveckla det lokala företagsklimatet. Utbildningen har genomförts av över 160 kommuner i hela landet.

Servicemätningen Insikt

Förenkla – helt enkelt

Öppen jämförelse Företagsklimat

Serverat underlättar myndighetskontakter

SKL finns också med i projektet Serverat som drivs av Tillväxtverket. Serverat syftar till att utveckla digitala tjänster för företag för att underlätta deras myndighetskontakter.

Serverat

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR