Publicerad 11 mars 2021

Regional samverkan för besöksnäringsstatistik

I avsaknad av nationellt framtagen regional och kommunal statistik har ett antal regioner i samverkan tagit initiativ till att ta fram egen statistik.

Region Västmanland, Region Uppsala, Region Örebro län, STUA (Region Sörmland) och Region Östergötland har gemensamt tagit fram en modell för att belysa besöksnäringen i Östra Mellansverige och de fem länen utifrån perspektiven branschens utveckling, utvecklingstrender avseende besökare och regionalekonomiska effekter.

Vägledande för modellen och urval av indikatorer har varit att bygga på offentligt tillgänglig statistik, kunna tas fram till en låg kostnad för statistik och databearbetning och vara möjlig att uppdatera med en låg arbetsinsats samt vara transparent i val av källor och beräkningsmetoder.

Destination Småland AB, Region Blekinge, Region Kalmar Län, Region Halland, Smålandsturism AB, Visit Värmland, Visit Östergötland och Tourism in Skåne AB har gemensamt upphandlat en regional nedbrytning av de nationella TSA-siffrorna enligt modell från UNWTO. I stort sett används samma nyckeltal som Tillväxtverkets ”Fakta om svensk turism”, till exempel omsättning, exportvärde, antal årsverken och förädlingsvärde.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Gunnarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR