Publicerad 20 april 2022

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur SKR uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på den här webbplatsen. Eventuella kända tillgänglighetsproblem redovisas och information om hur du kan rapportera brister till oss finns här.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kan dock finnas visst innehåll som fortfarande uppvisar mindre brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att åtgärda det. Detta gäller framför allt de dokument som är publicerade. Otillgängliga dokument byts ut mot tillgängliga i den takt vi hinner.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du behöver innehåll från SKR som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss. Likaså om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Använd formuläret längst ner på sidan för att meddela oss, skicka e-post eller ring vårt kontaktcenter.

info@skr.se

08-452 70 00

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, utom i de fall som beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2021.

Allmänna brister

 • Det kan förekomma sidor med samma sidtitel.
 • Många dokument är ännu inte tillgängliga. Det gäller särskilt Excel-filer som används som mallar och beräkningsverktyg för den som laddar ner dokumentet.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Filmerna saknar syntolkning.
 • Det kan finnas diagram som saknar beskrivande text.
 • Det kan finnas enstaka formulär som inte är korrekt uppmärkta.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.
 • Det kan finnas bilder med för låg upplösning för att vara fullt läsbara vid förstoring.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det kan finnas diagram som är svårtolkade utan färg.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det kan finnas äldre filmer som saknar textremsa.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

SKR åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll som är publicerat mellan 2018-09-23 och 2020-09-23. Exempel på detta är rapporter, cirkulär och remissvar. Dessa dokument kommer inte att anpassas annat än vid begäran.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Den senaste större revideringen av webbplatsen skedde våren 2021, då bakomliggande teknik gjordes om.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl tillsynsärende hos DIGG

Informationsansvarig

 • Tomas Johansson Haavik
  Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.