Publicerad 19 januari 2023

A-Ö på skr.se

Lista med alla webbplatsens sidor, sorterade från A till Ö.

Klicka på en bokstav för att se alla sidors namn som börjar med den bokstaven.

Tips: om flera sidor heter likadant kan du se var sidan hör hemma genom att hålla muspekaren över länken till sidan några sekunder.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Fil/dokument Fakta, kommuner och regioner
 2. Fil/dokument Faktablad om jämställdhet
 3. Fil/dokument Fakta och statistik
 4. Fil/dokument Fakta och statistik
 5. Fil/dokument Fakta om behovsstyrd taxa
 6. Fil/dokument Fakta om den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen
 7. Fil/dokument Fakta om kommunal revision
 8. Fil/dokument Fakta om kultur- och musikskolorna
 9. Fil/dokument Fakta om löner
 10. Fil/dokument Fakta om tillsynsbehovet
 11. Fil/dokument Faktura till SKR
 12. Fil/dokument Familjehemsvård
 13. Fil/dokument FAPT
 14. Fil/dokument Fastigheter
 15. Fil/dokument Fastighetsbildning
 16. Fil/dokument Fastighetsförvaltning
 17. Fil/dokument Fastighetsrätt, allmän och speciell
 18. Fil/dokument Felaktiga utbetalningar
 19. Fil/dokument Feriejobb
 20. Fil/dokument Feriejobb – öka intresset för välfärdsjobben
 21. Fil/dokument Film, jämställd snöröjning
 22. Fil/dokument Filmade samtal om employer branding
 23. Fil/dokument Filmer, jämställdhet
 24. Fil/dokument Filmer och rapporter
 25. Fil/dokument Filmer om välfärdsjobben
 26. Fil/dokument Finans
 27. Fil/dokument Finansieringsprincipen
 28. Fil/dokument Finansieringsprincipen, fördjupning
 29. Fil/dokument Finansieringsprinciper
 30. Fil/dokument Finansnätverk
 31. Fil/dokument Fjärr- och distansundervisning
 32. Fil/dokument Fler män till förskolan
 33. Fil/dokument Fler män till välfärden
 34. Fil/dokument Fler vägar in – breddad rekrytering i Örebro
 35. Fil/dokument Flexibilitet
 36. Fil/dokument Flyg
 37. Fil/dokument Folkbibliotek, digital delaktighet
 38. Fil/dokument Folkbildning
 39. Fil/dokument Folkhälsa
 40. Fil/dokument Folkhälsa
 41. Fil/dokument Folkhälsa
 42. Fil/dokument Folkhälsa, jämlik hälsa
 43. Fil/dokument Folkhälsostatistik
 44. Fil/dokument Folkhälsoverktyg
 45. Fil/dokument Folkmängdssiffror
 46. Fil/dokument Fonder för forskning och utveckling
 47. Fil/dokument Forskning, konsekvenser
 48. Fil/dokument Forskning, utbildning
 49. Fil/dokument Forskning och innovation
 50. Fil/dokument Forskning och kunskapsbyggnad
 51. Fil/dokument Forskning och utveckling
 52. Fil/dokument Forskning och utveckling
 53. Fil/dokument Foton, ladda ner
 54. Fil/dokument FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor
 55. Fil/dokument FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor
 56. Fil/dokument FoU-fonden Offentliga fastigheter
 57. Fil/dokument Framgångsfaktorer
 58. Fil/dokument Framgångsfaktorer
 59. Fil/dokument Framgångsfaktorer för skolans utveckling
 60. Fil/dokument Framgångsfaktorer i Plug In
 61. Fil/dokument Framgångsfaktorer vid rekrytering av familjehem
 62. Fil/dokument Framgångsrik it-upphandling för skolan, seminarium
 63. Fil/dokument Fredrik Lennartsson
 64. Fil/dokument Fredrik Lundh Sammeli
 65. Fil/dokument Fri från panik 2.0
 66. Fil/dokument Friskfaktorer
 67. Fil/dokument Fristående förskolor - tillstånd och tillsyn
 68. Fil/dokument Fristående skolor, bidrag
 69. Fil/dokument Fristående skolor, statistiksekretess
 70. Fil/dokument Fritidshem
 71. Fil/dokument Fråga Viveca, supportfunktion
 72. Fil/dokument Frågor och svar
 73. Fil/dokument Frågor och svar
 74. Fil/dokument Frågor och svar
 75. Fil/dokument Frågor och svar, arvode- och omkostnadsersättningar
 76. Fil/dokument Frågor och svar, ekonomiskt bistånd till den som ska utvisas
 77. Fil/dokument Frågor och svar, Modellkommuner och Modellregioner
 78. Fil/dokument Frågor och svar AID
 79. Fil/dokument Frågor och svar arbetsmiljö
 80. Fil/dokument Frågor och svar fristående skolor, bidrag
 81. Fil/dokument Frågor och svar förändringar i skollagen (2010:800)
 82. Fil/dokument Frågor och svar kollektivavtal
 83. Fil/dokument Frågor och svar larmyta
 84. Fil/dokument Frågor och svar om AKAP-KR
 85. Fil/dokument Frågor och svar om arbete med våldsutövare
 86. Fil/dokument Frågor och svar om arbetsgivares möjligheter och ansvar
 87. Fil/dokument Frågor och svar om bistånd till asylsökande
 88. Fil/dokument Frågor och svar om boende för nyanlända
 89. Fil/dokument Frågor och svar om dygnsvila
 90. Fil/dokument Frågor och svar om ekonomiskt bistånd till personer med uppehållstillstånd
 91. Fil/dokument Frågor och svar om elstöd till privatpersoner
 92. Fil/dokument Frågor och svar om försäkringsmedicinska utredningar
 93. Fil/dokument Frågor och svar om GDPR
 94. Fil/dokument Frågor och svar om Graviditetsenkäten
 95. Fil/dokument Frågor och svar om intyg
 96. Fil/dokument Frågor och svar om KOM-KR
 97. Fil/dokument Frågor och svar om kommunens ansvar för de som flyttar ut från anläggningsboende
 98. Fil/dokument Frågor och svar om koordineringsinsatser
 99. Fil/dokument Frågor och svar om kulturpolitik
 100. Fil/dokument Frågor och svar om läkarintyg vid sjukfrånvaro
 101. Fil/dokument Frågor och svar om Migrationsverket i SSBTEK
 102. Fil/dokument Frågor och svar om pensioner
 103. Fil/dokument Frågor och svar om pension för förtroendevalda
 104. Fil/dokument Frågor och svar om SAP-R
 105. Fil/dokument Frågor och svar om Skatteverket i SSBTEK
 106. Fil/dokument Frågor och svar om studentmedarbetare
 107. Fil/dokument Frågor och svar om tidsbegränsade uppehållstillstånd
 108. Fil/dokument Frågor och svar om undersköterskors skyddade yrkestitel
 109. Fil/dokument Frågor och svar om utbildningsplikten
 110. Fil/dokument Frågor och svar om valet av pensionsavtal 2023
 111. Fil/dokument Frågor och svar registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
 112. Fil/dokument Frågor och svar vaccinering
 113. Fil/dokument Frågor och svar visselblåsarfunktion
 114. Fil/dokument Frågor och svar Yrkesresan
 115. Fil/dokument Fullmäktige, styrelser och nämnder
 116. Fil/dokument Fullmäktige, uppdrag och utveckling
 117. Fil/dokument Fullmäktige- och nämndsammanträden
 118. Fil/dokument Fullmäktiges ansvarsprövning
 119. Fil/dokument Fullmäktiges program, privata utförare
 120. Fil/dokument Fullständig allmäntandvård i annan region
 121. Fil/dokument Funktionshinder
 122. Fil/dokument Funktionsnedsättning och arbete
 123. Fil/dokument Funktionsupphandling, avfall
 124. Fil/dokument Fysisk arbetsmiljö
 125. Fil/dokument Fysisk planering
 126. Fil/dokument Färdtjänst
 127. Fil/dokument Följa upp och analysera verksamhet
 128. Fil/dokument Följa upp service och bemötande
 129. Fil/dokument Följa upp verksamhet, metoder
 130. Fil/dokument Förankringsprocessen, år 1
 131. Fil/dokument Förberedelser, kris vid vattenbrist
 132. Fil/dokument Förberedelser och kvalitetssäkring
 133. Fil/dokument Förbundsavgift
 134. Fil/dokument Förbättringsarbeten inom kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
 135. Fil/dokument Fördelarna med kommunal skola
 136. Fil/dokument Fördelning av medel, 2023
 137. Fil/dokument Fördelning av platser i nämnder
 138. Fil/dokument Förebygga avfall
 139. Fil/dokument Förebyggande arbete: nätverk, verktyg
 140. Fil/dokument Föreningsbidrag
 141. Fil/dokument Förenklad, effektivare administration
 142. Fil/dokument Företagsklimat
 143. Fil/dokument Företagsklimat
 144. Fil/dokument Företrädesrätt, återanställning
 145. Fil/dokument Förhandling enligt 11-14 §§ MBL
 146. Fil/dokument Förhandling MBL
 147. Fil/dokument Förhandlingsdelegationen
 148. Fil/dokument Förhandlingsorganisation
 149. Fil/dokument Förkortningar i Transportstyrelsens information i SSBTEK
 150. Fil/dokument Förläng arbetslivet
 151. Fil/dokument Förplanering, budgetprocess
 152. Fil/dokument Förskola
 153. Fil/dokument Förskola
 154. Fil/dokument Förskola för fler barn
 155. Fil/dokument Förskolans arbetsmiljö
 156. Fil/dokument Förskolans kompetensförsörjning
 157. Fil/dokument Förskola och skola
 158. Fil/dokument Förskrivning av hjälpmedel
 159. Fil/dokument Förstärkning av ambulansvården
 160. Fil/dokument Förstärkt folkinitiativ, folkomröstning
 161. Fil/dokument Försäkringsmedicin
 162. Fil/dokument Försäkringsmedicinska utredningar
 163. Fil/dokument Försäljning och köp av fastigheter
 164. Fil/dokument Förtroendevalda
 165. Fil/dokument Förtroendevalda
 166. Fil/dokument Förtroendevalda i kommuner och regioner
 167. Fil/dokument Förtroendevaldas arbetsgivaransvar
 168. Fil/dokument Förtroendevaldas trygghet och säkerhet, professionsnätverk
 169. Fil/dokument Förtroendevald inom kulturområdet
 170. Fil/dokument Förändringar, taxebilaga 1
 171. Fil/dokument Förändringar, taxebilaga 2 och 3
 172. Fil/dokument Förändringar av underlag
 173. Fil/dokument Förändringsarbete, våldsutövare
 174. Fil/dokument Förändringsledning

Informationsansvarig

 • Tomas Johansson Haavik
  Webbstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.