Publicerad 21 april 2021

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att individer i vissa
angivna riskgrupper som tillfälligt avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas
av sjukdomen covid-19 ska få rätt till en förmån inom socialförsäkringen. I
remissyttrandet lämnar förbundet dock fem synpunkter på förslaget.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.