Publicerad 9 juni 2022

Tilläggsöverenskommelse hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingick i december 2021 en överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar för 2022, en fortsättning på tidigare överenskommelser på samma område. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget finns det i dag ett behov av att skyndsamt intensifiera arbetet med att stärka och utveckla hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap avseende sjukvårdsprodukter som läkemedel, medicinteknisk utrustning och personlig skyddsutrustning. Fokus för tilläggsöverenskommelsen och insatserna under 2022 är läkemedel och sjukvårdsmateriel som har en direkt koppling till läkemedelsadministration.

Ladda ner Tilläggsöverenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.