Publicerad 28 maj 2021

Synpunkter på pågående utredning Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin

För att SKR:s och medlemmarnas erfarenheter och behov ska komma utredningen Återstart för kulturen till del på ett samlat sätt föreslås ett inspel till utredningens arbete i form av förbundets synpunkter gällande syftet med utredningen: att bidra till goda förutsättningar för kultursektorns återstart och utveckling samt möjliggöra ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet.

Det finns anledning att särskilt belysa frågor som rör flernivåstyrning på kulturområdet liksom kommunalt självstyre. Det finns även behov av ett tydligare medborgarperspektiv på en kommande återstart liksom incitament för fortsatt utveckling av kulturområdet. Inspelet lyfter även vilka utmaningar och behov som förbundet ser för att bäst tillvarata det digitala språnget i kulturverksamheterna samt ett förslag om en kraftfull satsning för att öka medborgarnas möjligheter att ta del av kultur vid en, när situationen tillåter, kommande återstart av större omfattning.

Ladda ner skrivelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.