Publicerad 18 november 2022

Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

I utkastet till proposition föreslås att skyldigheten att kravet på anslutning till registret nationell läkemedelslista senareläggs till den 1 december 2025 i stället för som tidigare beslutats den 1 maj 2023. Kansliets förslag är att SKR ska ställa sig positivt till att en senareläggning föreslås, men samtidigt peka på att regionerna kommer att ha svårt att leva upp även till det nya datum som föreslås.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.