Publicerad 18 april 2021

Partnerskaps-överenskommelsen för perioden 2021-2027

Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) anger Sveriges strategiska inriktning för fonderna Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Fonden för en rättvis omställning (FRO), Europeiska socialfonden plus (ESF+) samt Europeiska havs- och fiskefonden (EHHF). Därutöver beskrivs komplementaritet och synergier, dels mellan dessa fonder, dels till övriga EU-fonder. Dokumentet kommer att kompletteras bl.a. med tabeller avseende medelstilldelning till de olika fonderna vid ett senare tillfälle.

Ladda ner remissyttrande(PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.