Publicerad 18 april 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 8 december 2020 beslutat att godkänna bifogat förslag till överenskommelse mellan staten och SKR om genomförande av vaccinering mot covid -19, 2021 att anse beslutet omedelbart justerat, samt att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.

Ladda ned överenskommelsen

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.