Publicerad 18 november 2022

Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

Regeringen tillsatte en utredning med direktiv att ta fram en särskild äldreomsorglag samt föreslå förbättringar i hälso- och sjukvården för äldre med hemsjukvård eller i särskilt boende.

SKR ställer sig positiva till delar av förslagen men avstyrker andra, exempelvis skapandet av en särskild lag om äldreomsorg samt förslaget om en nationell ordning för kvalitetsutveckling

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.