Publicerad 25 april 2023

Idrottspolitiskt positionspapper

Det reviderade idrottspolitiska positionspapperet med dess ståndpunkter är framtaget utifrån att kommuner och regioner har ett grundläggande intresse av att utveckla förutsättningar för att idrotta. Fysiska aktiviteter är viktiga när de utövas inom idrottsrörelsen, men även när de bedrivs på egen hand och i andra sammanhang. Aktiviteterna bidrar till samhällsvinster.

Ladda ner positionspapperet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.