Publicerad 22 februari 2022

Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om
ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa

SKR har tagit fram två förslag till lösningar i syfte att säkerställa en god trafikförsörjning med samhällsbetalda resor till samhällsviktiga verksamheter och samtidigt minimera smittspridning av Coronaviruset. Förslagen innebär att utnyttja tillgänglig taxikapacitet.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.