Publicerad 1 april 2021

Hemställan om förlängning av alla temporära
beredskapsflygplatser till 31 december 2021

  • Sveriges Kommuner och regioner (SKR) hemställer om att regeringen avsätter resurser för att kunna förlänga alla de nu temporära beredskapsflygplatserna till 31 december 2021, samt att Trafikverket får i uppdrag att ansvara för bedömning av
    behoven under perioden.
  • SKR hemställer även om att ersättningsmodellen för de temporära beredskapsflygplatserna förändras så full kostnadstäckning kan nås. Det kan med fördel tas fram en tillfällig modell som gäller under de särskilda förutsättningar
    som nu råder.
  • Trafikverket bör få i uppdrag att förhandla om ersättningsnivå med varje enskild temporär beredskapsflygplats utifrån deras förutsättningar.
Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.