Publicerad 1 april 2021

Hemställan om ändring i förordningen (2020:196) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna
läkarintyg m.m i sjukpenningärenden i vissa fall

Mot bakgrund av den stora belastningen på hälso- och sjukvården till följd av stor smittspridning av det virus som orsakar covid-19 och en ökande arbetsbörda förknippad med vaccineringen mot covid-19, hemställer SKR om ändring i förordningen (2020:196) om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall.

SKR:s begäran om ändring innebär att den försäkrade ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom senast från och med den 21:e dagen efter sjukperiodens första dag genom att lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan. Ändringen bör genomföras så skyndsamt som möjligt.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.