Publicerad 22 februari 2022

Hemställan - ändring i förordning SFS 2020:293

Regeringen har den 3 april 2020 beslutat om ”Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19”. I förordningen finns detaljregler om vad kommuner och regioner ska få ersättning för och även hur det ska gå till rent praktiskt

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.