Publicerad 22 februari 2022

Behov av regeländringar med anledning av det nya
coronaviruset, covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) listar i detta dokument ett antal omedelbara behov av regelförändringar eller undantag från gällande regelverk för att underlätta och effektivisera kommunernas arbete med att hantera effekterna av det nya coronaviruset.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.