Publicerad 15 mars 2024

Kraftsamling - inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret (Ds 2023:34)

Yttrande över försvarsberedningens delrapport
om civilt försvar, ”Kraftsamling”.

Ladda ner (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.