Publicerad 23 mars 2022

Hemställan om tillägg och ändringar i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. avseende kostnader för de som flytt från Ukraina

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hemställer att regeringen skyndsamt genomför förändringar i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl., nedan kallad asylersättningsförordningen. Ändringarna möjliggör för kommuner att, utan omfattande administrativa insatser, få ekonomisk kompensation för de insatser som görs för de som flyr från Ukraina och väntar på att få ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket samt de som har fått ett uppehållstillstånd med stöd av det så kallade massflyktsdirektivet och som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA).

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.