Publicerad 2 april 2022

Hemställan gällande behov av ersättningar till kommuner och regioner för insatser till massflyktingar från Ukraina

SKR ser behov av nya och förstärkta ersättningar till kommuner kopplat till mottagande av massflyktingar och ett eventuellt kommunalt ansvar för mottagande och boende. Det är i dagsläget svårt att överblicka alla tänkbara konsekvenser av mottagandet, varför de nedanstående punkterna kommer att behöva kompletteras när ett eventuellt regelverk om kommunalt uppdrag tagits fram, och sannolikt också efter att regelverket tillämpats en period. Frågan kommer att bli avhängig långvarigheten i skyddsbehovet.

Ladda ner hemställan (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.