Publicerad 27 oktober 2023

Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för barn och lämnar flera förslag inom området. Förbundet ställer sig bakom merparten av utredningens förslag men med vissa förbehåll. Förbundet avstyrker att socialtjänsten ska vara skyldiga att inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregister i samtliga utredningar som rör barns behov av stöd och skydd. Förbundet avstyrker utredningens bedömning av de ekonomiska konsekvenserna.

Ladda ner [remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.