Publicerad 28 juni 2022

En effektivare upphandlingstillsyn Ds 2022:5

SKR anser att förslagen om en effektivare upphandlingstillsyn är svåra att förena med regeringens övriga förslag på upphandlingsområdet. Nyligen har reglerna som styr nationell upphandling reformerats i förenklingssyfte. Dessa nya regler ger upphandlande organisationer ökad flexibilitet att utforma upphandlingar som styrs av det nationella regelverket.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.