Publicerad 10 juni 2022

Beslut om förlängning av rekommendation om tilläggsfinansiering kunskapsstyrning socialtjänst under 2024

SKR:s kansli föreslår att nuvarande rekommendation förlängs, att gälla till och med 2024. Ett sådant beslut innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 bli densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kr/inv i kommunen/år. Kostnaden för respektive påverkas inte av antalet deltagande kommuner.

Ladda ner Rekommendationen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.