Publicerad 17 augusti 2022

Beredningen av Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47)

Gemensam skrivelse från Akademikerförbundet SSR, FSS, Vision och SKR som vill betona att socialtjänsten måste ha ett förebyggande perspektiv. Tidiga, lätt tillgängliga och förebyggande insatser bidrar till att behov av mer ingripande vård- och omsorgsinsatser skjuts fram eller i bästa fall aldrig uppstår och den enskildes livsvillkor förbättras. För att tidigt riktade och förebyggande insatser likväl som de insatser som ges till personer med störst behov ska vara framgångsrika behövs rätt förutsättningar för omställningen till en mer kunskapsbaserad socialtjänst. 

Ladda ner skrivelse (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.