Publicerad 29 maj 2023

Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare.

SKR är central arbetsgivarorganisation för landets kommuner och regioner. Förhandlingsdelegationen bistår förbundets styrelse i denna uppgift.

Det handlar om frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för kommunernas och regionernas personal.

Styrelsen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets medlemmar. Den befogenheten kan delegeras till förhandlingsdelegationen.

Förhandlingsdelegationen företräder förbundet i förhandlingar som styrelsen ska fatta beslut om. Detta inom angivna ramar som styrelsen fastställt.

Övriga intresseförhandlingar har styrelsen delegerat till förhandlingsdelegationen.

Ordinarie ledamöter

Klicka på bilden för en större version.

Ordförande
Ulf Olsson (S)
Borås stad

Vice ordförande
Sten Nordin (M)
Stockholms stad

Helena Proos (S)
Region Uppsala

Robert Johansson (S)
Region Stockholm

Bengt Hilmersson (C)
Vårgårda kommun

Elisabeth Unell (M)
Västerås stad

Carina Wutzler (M)
Vellinge kommun

Ersättare

Klicka på bilden för en större version.

Eva Lindberg (S)
Region Gävleborg

Kenneth Östberg

Kenneth Östberg (S)
Region Västmanland

Effie Kourlos (C)
Östersunds kommun

Ulla Andersson (V)
Region Gävleborg

Ahmad Eid (M)
Nyköpings kommun

Jimmy Loord (KD)
Region Kalmar

Jennie Claesson (L)
Uppsala kommun

Beredningssekreterare

Fabian Ultvedt

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.