Publicerad 29 november 2023

Programberedning för civil beredskap och totalförsvar

Programberedningen ska under 2023-2024 lämna förslag till hur SKR på bästa sätt ska bidra med kunskap, råd och service samt verktyg för att stödja kommuners och regioners arbete.

Johan Persson (S), ordförande, Kalmar kommun
Christian Orsing (M), vice ordförande, Helsingborg stad
Gunilla Druve Jansson (C ), Skara kommun
Glenn Berggård (V), Region Norrbotten
Ulrika Frick (MP), Mölndals kommun
Sara Lidqvist (KD), Region Gotland
Nicke Grahn (L), Dorotea kommun
Msciwoj Swigon (SD), Region Stockholm

Programberedningens uppdrag

Programberedningen ska utifrån en samlad bild till styrelsen lämna förslag på hur SKR utifrån sin roll (att företräda och stärka medlemmarna i arbetsgivarrollen, att bistå medlemmar med kunskap, råd och service, att erbjuda konkreta verktyg och lösningar, att påverka regering, riksdag och EU) kan bidra som bäst med utgångspunkt i medlemmarnas behov inom området, dvs det som bedöms ge störst effekt på vägen mot målsättningen och där SKR kan påverka utvecklingen som mest.

Programberedningen ska under året redovisa för arbetsutskottet och styrelsen hur arbetet fortskrider. I oktober 2024 ska beredningen överlämna sina förslag till styrelsen.

Programberedningen ska även lämna en slutrapport till styrelsen som sammanfattar arbetet samt genomförda aktiviteter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.