Publicerad 25 maj 2023

Beredningen för digitalisering

Beredningen hanterar strategiska frågor om grundläggande gemensamma förutsätt­ning­ar för digital utveckling, exempelvis fråge­ställ­ningar kopplat till effektivisering genom digitalisering, automation och artificiell intelligens (AI), inno­vations- och förändringsledning, data som strategisk resurs, säker informations­hante­ring och nationell digital infrastruktur.

Vidare ska beredningen hantera rättsliga för­utsättningar för en digital samverkande förvaltning. I uppdraget ingår också att följa SKR-koncernens samverkan för att gemensamt stötta med­lem­marna i deras verk­sam­hetsutveckling med stöd av digitalisering.

Ordinarie ledamöter

Klicka på bilden för en större version.

Ordförande
Lars Holmin (M)
Västra Götalandsregionen

Vice ordförande
Tara Twana (S)
Region Stockholm

LiseLott Bensköld (S)
Region Halland

Morgan Bengtsson

Morgan Bengtsson (S)
Olofströms kommun

Mattias Olsson (S)
Region Skåne

Katarina Lundin

Katarina Lundin (C)
Göteborgs stad

Mats Berglund (V)
Västra Götalandsregionen

Fredrik Larsson (M)
Region Värmland

Per Einarsson (KD)
Region Skåne

Pär Lundqvist (L)
Västra Götalandsregionen

Cecilia Bladh In Zito

Cecilia Bladh In Zito (SD)
Hörby kommun

Ersättare

Klicka på bilden för en större version.

Jan Lahenkorva (S)
Region Gävleborg

Ulrika Spårebo (S)
Region Västmanland

Erik Evestam (C)
Region Värmland

Agnes Hultén (V)
Region Halland

Axel Hallberg (MP)
Lunds kommun

Lisa Andersson (M)
Kungsbacka kommun

Emma Feldman (M)
Järfälla kommun

Niklas Arvidsson (KD)
Borås stad

Elin Jensen (SD)
Region Örebro

Beredningssekreterare

Lena Grönros

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.