Publicerad 22 november 2022

Beredningen för digitalisering

Beredningen hanterar strategiska frågor om grundläggande gemensamma förutsätt­ning­ar för digital utveckling, exempelvis fråge­ställ­ningar kopplat till effektivisering genom digitalisering, automation och artificiell intelligens (AI), inno­vations- och förändringsledning, data som strategisk resurs, säker informations­hante­ring och nationell digital infrastruktur.

Vidare ska beredningen hantera rättsliga för­utsättningar för en digital samverkande förvaltning. I uppdraget ingår också att följa SKR-koncernens samverkan för att gemensamt stötta med­lem­marna i deras verk­sam­hetsutveckling med stöd av digitalisering.

Ordinarie ledamöter

Klicka på bilden för en större version.

Daniel Forslund (L) Region Stockholm

Ordförande
Pär Lundqvist (L)
Västra Götalandsregionen

Malin Lauber (S) Växjö kommun

Vice ordförande
Malin Lauber (S)
Växjö kommun

Oliver Rosengren (M) Växjö kommun

Oliver Rosengren (M)
Växjö kommun

Parisa Liljestrand (M) Vallentuna kommun

Christofer Fjellner (M)
Stockholms stad

Fredrik Larsson (M) Region Värmland

Fredrik Larsson (M)
Region Värmland

Lisa Andersson (M)
Kungsbacka kommun

Katarina Lundin (C) Göteborgs stad

Katarina Lundin (C)
Göteborgs stad

Mikael Lindfors (S) Norsjö kommun

Mikael Lindfors (S)
Norsjö kommun

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) Region Halland

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Region Halland

Khashayar Farmanbar (S) Nacka kommun

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen

Sandra Bizzozero (S) Karlskrona kommun

Sandra Bizzozero (S)
Karlskrona kommun

Ersättare

Klicka på bilden för en större version.

Lena Asplund (M) Region Väster­norrland

Lena Asplund (M)
Region Väster­norrland

Katarina Lundin (C) Göteborgs stad

Erik Evestam (C)
Region Värmland

Liza-Maria Norlin (KD) Sundsvalls kommun

Liza-Maria Norlin (KD)
Sundsvalls kommun

Mathias Karlsson (L) Oskarshamns kommun

Ina Lindström Skandevall (L)
Sundsvall kommun

Mattias Olsson (S) Region Skåne

Mattias Olsson (S)
Region Skåne

Jonas Andersson (S) Ragunda kommun

Jonas Andersson (S)
Ragunda kommun

Jim Aleberg (S) Västra Götalands­regionen

Anton Lindgren (S)
Sollentuna kommun

Mats Berglund (V) Västra Götalands­regionen

Mats Berglund (V)
Västra Götalands­regionen

Gabriel Kroon (SD) Region Stockholm

Cecilia Bladh in Zito (SD)
Hörby kommun

Beredningssekreterare

Anna Wiitavaara

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.