Publicerad 22 november 2022

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet.

Utskottet bereder även ekonomifrågor, inklusive revision, ledning och styrning, upphandling, konkurrens och valfrihetssystem samt självstyrelsefrågor. Arbetsutskottet bereder även frågor som rör samhällsorganisation och allmänjuridiska frågor som inte går att hänföra till specifik beredning. Arbetsutskottets ledamöter utgör samtidigt koncernbolagsstyrelse.

Ordinarie ledamöter

 • Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad
 • Carola Gunnarsson (C), Sala kommun
 • Bengt Germundsson (KD), Markaryds kommun
 • Helene Odenjung (L), Göteborgs stad
 • Anders Henriksson (S), Region Kalmar
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stad
 • Emil Broberg (V), Region Östergötland

Ersättare

 • Mari-Louise Wernersson (C), Region Halland
 • Désirée Pethrus (KD), Region Stockholm
 • Gilbert Tribo (L), Region Skåne
 • Boel Godner (S), Södertälje kommun
 • Helena Stenberg (S), Piteå kommun
 • Linda Fleetwood (V), Region Kalmar
 • Irene Svenonius (M), Region Stockholm

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.