Publicerad 20 december 2022

SKR Pensionsstiftelse

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKR:s och övriga anslutna förbunds arbetstagare, tidigare arbetstagare och deras efterlevande.

SKR Pensionsstiftelse har tillgångar värderade till cirka 2,0 mdr kronor.

Stiftelsen ska i normalfallet placera 45 % av sitt kapital i räntebärande värdepapper, 40 % i aktiefonder och 15 % i absolutavkastande investeringar.

SKR Pensionsstiftelse är en så kallad gemensam pensionsstiftelse för SKR och de länsvisa kommun- och regionförbunden som är anslutna. Varje arbetsgivare har en egen pensionsfond som utgör arbetsgivarens andel av pensionsstiftelsens totala förmögenhet.

Tillsynsmydigheter är Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

SKR Pensionsstiftelse har sitt säte i Stockholm.

Ersättningspolicy (PDF) Pdf, 88 kB.

Principer för aktieägarengagemang (PDF, nytt fönster) Pdf, 606 kB.

Bilaga till principer för aktieägarengagemang, länkar till förvaltare (PDF) Pdf, 587 kB.

Placeringsriktlinjer (PDF) Pdf, 164 kB.

Årsredovisning 2021 (PDF) Pdf, 1 MB.

Stadgar (PDF) Pdf, 123 kB.

Kontaktuppgifter

SKR Pensionsstiftelse
Adress: 118 82 Stockholm
Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@skr.se

Informationsansvarig

  • Maria Fredriksson
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.