Publicerad 3 oktober 2023

SKR:s kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen sker i samarbete med en extern finansiell rådgivare. SKR Kapitalförvaltning AB och SKR Pensionsstiftelse har inga anställda, utan köper in resurser från SKR.

SKR Kapitalförvaltning AB

Tillgångarna i SKR Kapitalförvaltning AB utgör en säkerhet för verksamheten inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). I bolaget förvaltas kapital som inte behövs för den löpande driften i förbundet.

SKR Kapitalförvaltning AB förvaltar SKR:s kapital och har tillgångar värderade till cirka 1,6 mdr kronor. Kapitalet har framför allt genererats genom försäljningar av företag som ingått i SKR Företag-koncernen.

Bolaget ska i normalfallet placera 55 procent av sitt kapital i aktiefonder och 45 procent i räntebärande värdepapper.

SKR Pensionsstiftelse

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKR:s och övriga anslutna förbunds arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande.

Om SKR Pensionsstiftelse

Riktlinjer inom hållbarhet

SKR Kapitalförvaltning AB och SKR Pensionsstiftelse tar etik- och miljöhänsyn i finansförvaltningen. Riktlinjerna grundar sig i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt fastställda kriterier för vissa produkter och branscher.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.