Publicerad 17 mars 2023

SKR:s kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen sker i samarbete med en extern finansiell rådgivare. SKR Kapitalförvaltning AB och SKR Pensionsstiftelse har inga anställda, utan köper in resurser från SKR.

SKR Kapitalförvaltning AB

Tillgångarna i SKR Kapitalförvaltning AB utgör en säkerhet för verksamheten inom Sveriges Kommuner och Regioner. I bolaget förvaltas kapital som inte behövs för den löpande driften i förbundet.

SKR Kapitalförvaltning AB förvaltar SKR:s kapital och har tillgångar värderade till cirka 1,5 mdr kronor. Kapitalet har framför allt genererats genom försäljningar av företag som ingått i SKR Företag-koncernen.

Bolaget ska i normalfallet placera 45 procent av sitt kapital i räntebärande värdepapper, 40 procent i aktiefonder och 15 procent i absolutavkastande investeringar.

SKR Pensionsstiftelse

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKR:s och övriga anslutna förbunds arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande.

Om SKR Pensionsstiftelse

Riktlinjer inom hållbarhet

SKR Kapitalförvaltning AB och SKR Pensionsstiftelse tar etik- och miljöhänsyn i finansförvaltningen. Riktlinjerna grundar sig i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt fastställda kriterier för vissa produkter och branscher.

Logotyp ESG4Real

SKR Kapitalförvaltning AB och SKR Pensionsstiftelse är licenserade av ESG4Real och är med, som en av de första kapitalägarna, för att vi vill vara med och driva utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar och obligatorisk ESG-integration.

Andelen av vårt kapital som är placerat enligt ESG4Real:s certifiering är för SKR Kapitalförvaltning AB cirka 29 procent och för SKR Pensionsstiftelse cirka 31 procent.

ESG4Real

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.