Publicerad 30 oktober 2023

Politisk organisation

SKR är en politiskt styrd organisation. Kongressen är SKR:s högsta beslutande organ. Kongressen anger inriktningen för SKR:s arbete och utser styrelse och ordförande.

Mellan kongresserna leder styrelsen det politiska arbetet. Till sitt stöd har styrelsen förtroendevalda politiker i delegationer och beredningar.

Politiskt organisationsschema

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.