Publicerad 28 juni 2024

Verksamhetsplan och uppföljning

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner. SKR ska tillsammans med medlemmarna utveckla välfärden för alla invånare utifrån lokala behov.

Detta gör SKR

• Företräder och stärker medlemmarna i arbetsgivarrollen. 

• Bistår medlemmar med kunskap, råd och service. 

• Erbjuder konkreta verktyg och lösningar. 

• Påverkar regering, riksdag och EU.

Verksamhetsplan

Utifrån inriktningen för mandatperioden beslutar styrelsen om en årlig verksamhetsplan.

Verksamhetsplan 2024 för SKR

Uppföljning och utvärdering

Verksamhetsplanen följs upp genom tertialrapporter och i årsredovisningen samt i dialog mellan arbetsutskottet och beredningsorganisationen kring framdrift för fokusområdena under året. Bolagskoncernen följs upp i särskild ordning.

Styrelsen och dess arbetsutskott följer även andra viktiga områden såsom välfärdens utveckling och medlemmars ekonomiska förutsättningar. Varje år tas en plan för internkontroll för att upptäckta, följa och minimera risker.

SKR:s årsredovisning 2023

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.