Publicerad 29 augusti 2023

Förbundsavgift

Avgift 2024

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutade den 16 juni 2023 om förbundsavgift för år 2024.

Styrelsen har beslutat att fastställa avgiftssatsen till 0,1098 promille till SKR, samt att även år 2024 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare.

Detta innebär att förbundets intäkter från medlemsavgifter 2024 uppgår till 580 mkr (563 mkr 2023). Beslutet ryms inom kongressens beslut, som anger att ramen för förbundsavgiften för perioden 2021-2024 ska vara högst 0,125 promille.

Beräkningen av avgiften för år 2023 baseras på medelskattekraften i riket år 2022 och medlemmens invånarantal år 2021.

Avgift per medlem 2024 (PDF) Pdf, 72 kB.

Förbundsstyrelsens beslut, förbundsavgift år 2024 till SKR (PDF) Pdf, 145 kB.

Förbundsavgiftens utveckling

Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen oförändrad under 2018-2019. Åren 2020-2021 beslutade förbundet att ändra linje och lämna förbundsavgiften oförändrad i kronor. 2023 beslutades en oförändrad promillesats igen medan för 2024 har promillesatsen sänkts till 0,1098.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.